๑ เมษายน ๒๕๕๐

โปรแกรมภาษา html

วันนี้พบเว็บๆหนึ่งที่ สามารถให้ผู้เรียนเข้าไปทดลองเขียนภาษา html ได้ คือ
http://htmledit.squarefree.com/
เว็บนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆของเรา
เป็นเว็บที่เขียนแบบเรียลไทม์ด้วย
เว็บต่อไปนี้ มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนเว็บให้ดาวน์โหลด
แต่เขาไม่ให้ก๊อบปี๊แจก ต้องดาวน์โหลดกับเขา คือที่นี่
http://www.chami.com/html-kit/download/