๑๒ เมษายน ๒๕๕๐

AddOn Firefox

วันนี้ทดลองเปิดเว็บการเรียนรู้ เพื่อทดสอบไฟล์แฟลชที่คุณครูได้ใช้ในการสร้างสื่อ และติดตั้ง addon ของ flash เพิ่มเติม ตอนนี้ติดตั้งสะดวกแล้ว ไม่ต้องตดตั้งเองเหมือนแต่ก่อน
เรื่องที่จะเขียนต่อตอนนี้คือ การแสดงตัวอักษรพิเษ (เป็นรูปสี่เหลี่ยม)
เลยไปติดตั้ง Addon เพิ่มเติมที่
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2666