๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

การลบประวัติการใช้เพคเกจบน ubuntu 12.04

ปกติการใช้งานโปรแกรมบน Ubuuntu (ซึ่งเราจะเรียกว่าเพคเกจ) จะเข้าทางปุ่มลัดที่เราได้กำหนดไว้ทางด้านซ้ายของหน้าจอ หรือคลิกที่ Dash หรือปุ่มซ้ายบน ประวัติการใช้งานโปรแกรมหรือการเปิดไฟล์ต่างๆจะถูกเก็บไว้..ใครๆที่ชอบเปิดไฟล์พิลึกพิลั่นก็จะถูกเก็บไว้ที่นี่ อันอาจจะทำให้หน้าแตกได้ถ้าเกิดไปเปิดออกหน้าจอต่อหน้าคนจำนวนมากๆ ถ้าไม่ต้องการให้หน้าแตกก็ควรลบประวัติการเปิดใช้โปรแกรมหรือการเปิดไฟล์ต่างๆให้หมดก่อน..หรือบอกให้เครื่องไม่ต้องบันทึกอะไรไว้
ขั้นตอนในการลบประวัติทำตามขั้นตอนนี้
ติดตั้งโปรแกรม activity - log - manager โดยเปิดเทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่งตามนี้
sudo apt-get install activity-log-manager
หลังจากติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมากคลิกเลือกลบอะไรหรือตั้งไม่ให้เก็บประวัติก็ได้ตามรูป

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

แปลงไฟล์ flv เป็น mpg บน Ubuntu

เปิดเทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่ง
ffmpeg -i video.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 video.mpg
ตัวแปรต่างๆมีความหมายดังนี้
-b bitrate: set the video bitrate in kbit/s (default = 200 kb/s)
-ab bitrate: set the audio bitrate in kbit/s (default = 64)
-ar sample rate: set the audio samplerate in Hz (default = 44100 Hz)
-s size: set frame size. The format is WxH (default 160x128 )