๑๗ เมษายน ๒๕๕๐

ลอง Inkscapeผลงานจาก Inkscape แบบง่ายๆ ลองทำแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเลยเอามาขึ้นเว็บ
Inkscape สามารถ ใช้สร้างงานแบบง่ายๆ แทนโปรแกรมสร้างรูปเช่น GIMP (ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้าง ตกแต่งภาพ ที่วรรณยุกต์ไม่ลอย) ได้
นอกจากนี้ยังใช้ทำหน้าปกหนังสือได้ด้วย ส่งออกเป็น .pdf หรือ png ได้
ไม้เอก ไม้โท ก็ไม่ลอยเหมือน Photoshop