๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ติดตั้ง Ubuntu 13.10 หลังการติดตั้ง

วานนี้หลังจากติดตั้ง Ubuntu 13.10 แล้วทดลองใช้งาน
ผลการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อบกพร่องบางอย่างที่ต้องปรับ
สิ่งแรกคือ การเปลี่ยนแป้นพิมพ์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่ก็แก้ไขแล้วตามขั้นตอนนี้

A confirmed bug in the Ubuntu 13.10 release prevents users from switching layouts using combinations like Alt+Shift, Caps Lock, Ctrl+Shift etc.
The bug affects many people, its importance is set to "High", so we may expect that an official fix will be released soon. You can subscribe to notifications about this bug on launchpad.net, so that you receive an email when it's done.
Currently, a patch aimed at resolving this issue is being tested. By now it seems to work for most users, though certain problems remain. To install the patch, use the following commands:
sudo add-apt-repository ppa:attente/1218322
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
A system reboot was needed in my case to make it work.
(The installation instructions were copied from this answer by Radu Rădeanu, where you can also find additional details).
Alternatively, you may consider using a combination containing a non-modifier key (a letter, digit, space): try, for instance, Alt+Shift+Space (this will work without installing any patches).

ต้องขอขอบคุณคนที่ให้วิธีการแก้ไข
อีกอย่าง คือ การเล่นไฟล์ .flv ไม่สามารถเล่นได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ เพราะลิขสิทธิ์ของไฟล์ ทำการติดตั้งเพคเกจเพิ่มเติมตามขั้นตอนนี้ ผ่านทางเทอร์มินอล
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

ต้องขอขอบคุณคนที่ให้วิธีการแก้ไข 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

Package สำหรับอ่านไฟล์ ISO

หลายครั้งที่บุคคลในหน่วยงานได้แบ่งปันไฟล์งานที่บรรจุไว้ในแผ่น CD-ROM แต่เพื่อความสะดวกบางครั้งในหน่วยงานก็จัดทำเป็นไฟล์ ISO หรือไฟล์ต้นแบบสำหรับการเขียนแผ่น CD อาจเป็นเพราะต้องการให้ไฟล์ที่อยู่ในแผ่น CD นั้นไม่ถูกแทรกโดยไฟล์อื่นๆ ที่อาจแทรกตัวเข้ามาโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไวรัสในขณะส่งต่อไฟล์ที่เขียนต่อๆกันไปโดยการตัดลอกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการเขียน
การแจกจ่ายไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ ISO นี่เองที่เป็นมูลเหตุของการเขียนเรื่องนี้..เนื่องจากต้องการใช้ไฟล์บางตัวในไฟล์ ISO โดยที่ไม่ต้องเขียนแผ่น CD-ROM
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาในวันนี้คือใช้เพคเกจหรือซอฟต์แวร์สำหรับเปิดดูไฟล์ในไฟล์ ISO เพคเกจที่ใช้ในการทำงานวันนี้คือ Furius ISO Mount
การติดตั้ง Furius ISO Mount ทำได้ง่ายๆโดยการเลือกเพคเกจจากรายการที่มีให้ใน Synaptic Package Manager หรือใน Ubuntu Software Center
ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ตามภาพต่อไปนี้

เปิดโปรแกรม Furius ISO Mount คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์ ISO ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น .iso .nrg เป็นต้น

 เลือกไฟล์ แล้วคลิก Open
ต่อจากนั้นคลิก Mount
เมื่อคลิก Mount แล้วจะพบโฟลเดอร์ที่ Mount ไฟล์ที่ Home ของผู้ใช้