๑๔ เมษายน ๒๕๕๐

เศรษฐกิจพอเพียง..คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

เรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยมาก นอกจากนี้แล้วคำที่มักจะพูดควบคู่กันก็คือ คุณธรรม
วันนี้ดูทีวิช่อง MCOT1 เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เห็นภาพของการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องทางเกษตร และการดำเนินชีวิตที่เป็นวิถีทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ อาจจะเป็นเพราะเป็นวิถีที่ใกล้ชิตกับคนไทยส่วนใหญ่
เนื่องจากเราทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา และเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง เลยต้องมามองว่า ทุกวันนี้โรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์กันมาก ถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นหรือไม่ เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยหรือไม่ ที่จะต้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตรงนี้ต้องพูดตามตรงว่า จำเป็นมาก และถือเป็นการเสริมภูมิต้านทานและสร้างความเข้มแข็งสำหรับอนาคตทีเดียว ถ้าคนในประเทศไม่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยคงจะอยู่ได้อย่างลำบาก
ตอนนี้เรียกได้ว่าเราเองเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์รายใหญ่อยู่เหมือนกัน
แต่ในด้านซอร์ฟแวร์เราเองยังต้องพึ่งพาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไมโครซอฟต์ ที่เราจะต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ของเขาปีละไม่น้อย (บางประเทศเขาอาจใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฏหมายบ้าง แต่ไทยเราคงน้อย จนแทบไม่มี)
นอกจากนี้ประเทศไทยเราพยายามพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด โดยเนคเทคได้พัฒนาลินุกส์ทะเล ขึ้นเพื่อให้เราได้พึ่งพาตนเองให้ได้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องในประเทศเราจึงมีน้อยมาก จนเกือบจะเรียกได้ว่าเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มีเลยในประเทศไทย
และการใช้ลินุกส์และโอเพ็นซอร์ส ช่วยทำให้ประเทศไม่ต้องเสียเงินเกี่ยวกับการซ้อซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง นี่แหล่ะคือสิ่งที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านคอมพิวเตอร์