๑๗ เมษายน ๒๕๕๐

StarDict-Lexitron


วันนี้ใช้เครื่องที่ติดตั้ง Ubuntu 6.10 การใช้งานก็ดีอยู่หรอก แต่ความสามารถยังสู้ Linux TLE 8 ไม่ได้ เพราะขาดความสามารถบางอย่าง ต้องเสริมเติมแต่งเอง ่อย่างเช่น Lexitron ที่เป็นดิกชันนารีสุดยอดในขณะนี้ ศน.ในที่ทำงานต่างก็ชอบใจ แต่เราเองกลับไม่มี พยายามติดตั้งโดยการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต แต่แล้วไปเจอ StarDict-Lexitron ซึ่งทำการติดตั้งได้ไม่ยากเพราะ Ubuntu มี StarDict ให้อยู่แล้วเลยสะดวกขึ้น
สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือต้องไปดาวน์โหลด ดาต้าเบส มาจาก http://www.mrchoke.org มาเพิ่มเติม ขั้นตอนการเพิ่มเติมทำหลังจากแตกไฟล์แล้ว โดยการเข้าไปอยู่ในแฟ้มที่แตกออกมา แล้วใช้คำสั่ง
sudo cp * /usr/share/stardict/dic
ทำทั้งสองไฟล์ ทั้ง stardict Lexitron English-Thai และ stardict Lexitron Thai-English
ทดลองใช้แล้วความรู้สึกพอใช้ได้ ความจริงอยากได้ Lexitron มากกว่า แต่แค่นี้ก็พอใจแล้ว