๑๑ เมษายน ๒๕๕๐

คิดอะไรอยู่...วันนี้

วันนี้คุยกับครูเปิ๊ล เกี่ยวกับการพัฒนาครู ก็เห็นดีว่าน่าจะนำกิจกรรม เอนิเมชั่น มาเผยแพร่ เลยคิดต่อไปว่า ถ้าครูสร้างงานเอนิเมชั่นไม่ได้หล่ะ (คิดในใจ) เลยคิดว่า การไปไม่ถึงเป้ามหายนั้น ไม่ใช่ความล้มเหลว แต่ความสำเร็จของการเดินทางยังมีอยู่ สรุปก็คือ แค่ครูเข้าร่วมกิจกรรม ความสำเร็จก็เกิดกับคุณครูแล้ว
อีกอย่างในความคิดวันนี้ คือ โปรแกรม Inkscape เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพแบบเวคเตอร์ที่น่าใช้โปรแกรมหนึ่ง อยากจะทดลองใช้กับนักเรียน แต่ต้องกำหนดกิจกรรมให้ดีการสอนใช้โปรแกรมจึงจะน่าสนใจ
เฮ้อ....แต่ละวันก็คิดไปต่างๆนานา