๑๔ เมษายน ๒๕๕๐

Inkscape

วันนี้อยากจะเปลี่ยน Inkscape ที่ติดตั้งไว้บน Ubuntu 6.06 ที่ยังเป็นรุ่นเก่าให้เป็นรุ่นใหม่ เหมือนกับที่อยู่บน Ubuntu 6.10 และ TLE 8.0 เลยเข้าไปหาวิธีติดตั้งที่ เว็บเขา เขาเขียนไว้อย่างนี้ (ลอกมาทั้งดุ้นเลย)

Getting and Installing Source packages

If your distro does not have some packages available (like many don't, ie, Fedora Core 2), you must often download source packages and build and install them yourself. Actually this is not that hard, and is similar to doing a Gentoo 'emerge.'

  • Usually you download a file with a name like somepackage-1.0.tar.gz. Unpack it with
   $ tar zxf somepackage-1.0.tar.gz
or
$ tar jxf somepackage-1.0.tar.bz2
  • Then 'cd' into the new directory.
  • Configure it with the command:
   $ ./configure
  • Build it with:
   $ make
  • As the 'root' user, install it with:
   # make install