๒๔ เมษายน ๒๕๕๐

DHCP Server on Ubuntu

อันนี้ลอกครูเปิ๊ลมาครับ รวบรวมเอาไว้ทำเองบ้าง เดี๋ยวพอจะทำแล้วหาไม่เจอ
1. ​ติดตั้ง​ dhcp3-server
2. ​แก้​ไขไฟล์ sudo pico /etc/dhcp3/dhcpd.conf
แก้ไขตรงนี้

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.100.50 192.168.100.200;
option domain-name-servers 203.155.33.1;
option domain-name "spc.ac.th";
option routers 192.168.100.1;
option broadcast-address 192.168.100.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}

3. ​แก้​ไขไฟล์​ /etc/default/dhcp3-server เพื่อกำหนดการ์ดแลนให้แจก IP ​เครื่องลูกข่าย

โดยปกติเครื่องแม่ข่ายมักจะมี 2 ใบ ใบแรก คือ eth0 ใบที่ 2 คือ eth1
ในกรณีที่ใช้การ์ดแลนใบที่หนึ่ง (eth0) ใช้คำสั่งต่อไปนี้
sudo pico /etc/default/dhcp3-server
กำ​หนดค่า​้​ INTERFACES="eth0"
4. start ​การทำ​งานของ​ dhcp server ​ด้วย​คำ​สั่ง
้​/etc/init.d/dhcp3-server start

แล้วจะลองทำดูในวันต่อๆไป