๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ปรับขนาดรูปภาพด้วยการคลิกขวาบน Ubuntu

ลืมทุกทีเลย..ว่าจะติดตั้งเพคเกจสำหรับย่อภาพโดยการคลิกขวาบน Ubuntu วันนี้ติดตั้งซะทีบน Ubuntu 10.04 LTS ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ใหม่ๆจากเดิม Ubuntu 8.04 LTS ซึ่งใช้งานดี (ใช้มาตั้ง 2 ปี โดยไม่ปรับรุ่น ก็เพราะชอบ) อาทิตย์ก่อนเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ยังติดตั้งเพคเกจที่ชอบๆยังไม่หมดวันนี้ติดตั้ง nautilus-image-converter โดยใช้ synaptic ทำให้คลิกขวาแล้วปรับขนาดของภาพได้ง่ายๆ...สุดยอดไปเลย
การติดตั้งทางเทอร์มินอลใช้โค๊ด
sudo aptitude install nautilus-image-converter

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ติดตั้ง Ubuntu 10.04 LTS

ติดตั้งและทดลองใช้ Ubuntu 10.04 LTS ใช้ได้ดี เอาเฉพาะที่พอใจก่อน อันแรกคือ บู๊ตได้เร็วมากเมื่อเทียบกับ 8.04 LTS ที่ใช้ได้ดีมาก ไม่ยอมเปลี่ยนถึงแม้จะมีรุ่น 8.10/9.04/9.10 ออกตามหลังมาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยน ยังคงใช้รุ่น 8.04 มาโดยตลอดไม่ยอมเปลี่ยน แต่วันนี้ได้ทดลองใช้ 10.04 LTS รู้สึกโดนใจ เรื่องเอฟเฟค เหมือนเดิม แต่ Compiz ยังไม่ถูกใจตรงที่กล่องไม่มีรูปปิดด้านล่าง ปรับลูกไฟไม่ได้ แต่ยังมีข้อสงสัยอีกอย่างรุ่นนี้ไม่มี The GIMP มาด้วยหรืออย่างไร โปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ The GIMP/Audacious/ gthumb/gftp/Open Office.org Base/Open Office.org - ogl trans อันนี้ชอบมากตั้งแต่อยู่ใน oo.org รุ่น 2.4 /Inkscape/ นอกนั้นก็เหมือนเดิม ใช้ได้ดีเหมือนเดิม คงตกลงใจใช้รุ่นนี้แทน 8.04 LTS ที่ใช้อยู่