๑๑ เมษายน ๒๕๕๐

ความว่างเปล่า

นั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อย เรื่องที่ต้องนำมาเป็นโจทย์ในระยะนี้ ก็คงจะประกอบด้วย 3 ประเด็น หลัก
แรกที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการสอนนักเรียนว่า น่าจะมีอะไรใหม่ๆ ให้นักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนหน้า
ต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ ที่จะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง แน่นอนที่สุด อันดับแรกที่นำมาพิจารณาก็คือ โอเพ็นซอร์ส รองลงมาก็เป็นฟรีแวร์ ส่วนที่จะต้องซื้อ ไม่อยู่ในข้อพิจารณา
ประเด็นที่ 3 ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือ จะทำอย่างไร ครูถึงจะสนใจสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ และสอนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนประเด็นการที่ไม่ได้คาดหวังความสำเร็จอะไร ก็คือ การใช้ลินุกส์ อยากให้นักเรียนได้ทดลองใช้ และได้รู้จักว่า ลินุกส์ คือระบบปฏิบัติการที่ดี อยากให้นักเรียนรู้ว่า คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ เวิร์ด เอ็กเซล และเพาเวอร์พอยต์ เท่านั้น