๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

ภารกิจหนึ่งที่พอกพิทยาคมฯ


วันนี้พร้อมด้วยทีมงาน ปฏิบัติภารกิจที่พอกพิทยาคม กับความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งจากองค์การแพลนประเทศไทย โรงเรียนในเครือข่าย คุณครูที่ร่วมเวิร์คชอพ และทีมปฏิบัติการของเรา ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี คุณครูทั้งหมดสร้างสื่อได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือได้ผล 100% ว่าเข้านั่น เลยเอาภาพประทับใจของทั้งคุณครู และการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมปฏิบัติงานมาบันทึกไว้