๓ มกราคม ๒๕๕๐

พาครูสร้างสื่อที่ห้วยตามอญ


วันนี้ไปที่บ้านห้วยตามอญ พาครูสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะเว็บไซต์ ด้วยเทมเพลตที่พัฒนาขึ้น กะไว้ว่าจะใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน เพียงวันแรกครูทุกคนก็สามารถสร้างสื่อต้นแบบได้แล้ว แสดงว่าวิธีการนี้เวิร์ค

วันพรุ่งนี้จะเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้น และเริ่มกระบวนการหาประสิทธิภาพขั้นต้นโดยการพิจารณาจากคณะทำงานที่ดูแลด้านสื่อโดยเฉพาะ และวันต่อๆไปจะเริ่มกระบวนการหาประสิทธิภาพสื่อที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการวิจัย