๔ มกราคม ๒๕๕๐

วันนี้ที่ห้วยตามอญ


วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการทำงานที่บ้านห้วยตามอญ การพัฒนาครูสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ประเภทเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วยการปรับปรุงเนื้อหาของสื่อตต่อจากวันวาน และการประเมินคุณภาพเบื้องต้นของสื่อที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยทำการอับโหลดสื่อขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินและให้คำแนะนำ

หลังจากปรับปรุงเนื้อหาแล้ว ทุกคนได้ทำคู่มือการใช้งานสื่อ สรุปผลการทำงานวันนี้ ครูสร้างสื่อได้ทั้งหมด 16 ชิ้น กิจกรรมวันต่อไปเป็นการวิจัยในชั้นเรียนและการหาประสิทธิภาพของสื่อ

กลับบ้านแวะที่ทำงาน เพลียอยากพัก ถึงโต๊ะทำงานซะที นั่งพักสักครู่แล้วค่อยเดินทางต่อ