๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

เทมเพลตใหม่อีกแล้ว

เหมือนกับทุกๆวันที่พยายามพัฒนาเทมเพลตให้มีความสามารถสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
พยายามทำให้ง่าย ครูซึ่งเป็นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งอะไรให้ยุ่งยาก
อยากให้แตกต่างจากพวก LMS
ที่ ต้องใช้ฐานข้อมูล ต้องทำการติดตั้ง ใช้งานแบบออฟไลน์ก็ยาก
ที่อยากให้เป็น คือ
ไม่ต้องทำการติดตั้ง ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล
อยากให้ใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
แก้ไขง่าย อะไรทำนองนี้
ตอนนี้ ก็พยายามหาส่วนประกอบต่างๆมาเพิ่ม
จะสำเร็จแค่ไหน ต้องลองดูหล่ะ
เทมเพลตรุ่นที่ 2 เชษเอาไปทดลองใช้แล้ว
รุ่นที่ 3 จะออกใหม่ เร็วๆนี้ มีกระดานข่าวที่น่าใช้ขึ้น