๑๗ มกราคม ๒๕๕๐

Accesslist Control

Accesslist control เคยเขียนใส่กระดาษไว้อย่างดี แต่แล้วก็หลุดหายไปไหนก็ไม่รู้ วันวานไปเจอเข้า วันนี้เลยเขียนไว้ที่นี่เวลาจะใช้งานจะได้ไม่ต้องหา
ไฟล์อยู่ที่
/usr/share/sistools/webadmin/comlist.fiw
แก้แย่างไรคงไม่ยากมั๊ง