๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เสาร์-อาทิตย์นี้ที่ ศรีตระกูลวิทยา

เสาร์-อาทิตย์นี้(3-4 กุมภาพันธ์)ที่ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คุณครูที่นี่ร่วมกันผลิตสื่อบทเรียนบนเว็บ เพียงแค่ 2 วันเท่านั้น คุณครูที่นี่สามารถสร้างสื่อบทเรียนได้ทุกคน ดีใจกับเด็กๆที่นี่ ที่จะได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัย
ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า เราต้องสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนให้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ (ว่าตามพระราชบัญญัติเลยนะนี่) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ความสุขก็เกิดจากการได้ทำงานแบบนี้ มีความสุขกับการทำงานที่ได้พาครูสร้างสื่อที่เร้าความสนใจให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน หรือได้อยู่เป็นกำลังใจคุณครูที่ร่วมกันสร้างสื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่เก่งก็ตาม