๑ มกราคม ๒๕๕๐

ปีใหม่แล้ว

ปีใหม่แล้ว ต้องเขียนต้อนรับปีใหม่ซะหน่อย
ต้อนรับปีใหม่ครับ
ขอพระเจ้าประทานพรอันประเสริฐให้กับทุกท่าน
ให้ท่านประสบแต่ความสุข ตลอดปีนี้ครับ