๖ มกราคม ๒๕๕๐

ปรับเทมเพลตใหม่

วันนี้สร้างส่วนประกอบของเทมเพลตสื่อบทเรียนบนเว็บใหม่ ให้นักเรียนสามารถถามข้อข้องใจได้ ทำแบบง่ายๆ ไม่อยากใช้แบบกระดานข่าว ไม่ต้องติดตั้งระบบหรือทำการ config อะไรให้ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ยังไม่ได้เผยแพร่ หลังจากกลับจากเชียงใหม่จะเริ่มเผยแพร่ เทมเพลตชุดนี้