๑๘ มกราคม ๒๕๕๐

ลืมคำสั่งแตกไฟล์

วันนี้คนแก่ลืมคำสั่งที่ใช้แตกไฟล์อีกแล้ว เลยต้องเปิดตำราเขาเขียนไว้อย่างนี้

tar -xf ชื่อไฟล์.tar

แล้วเขายังบอกต่ออีกว่า ถ้าจะบีบอัดไฟล์ใช้คำสั่งนี้

tar -cf ชื่อไฟล์.tar