๓ มกราคม ๒๕๕๐

โต๊ะทำงาน ศน.อภิเดช


นี่คือโต๊ะทำงาน ศน.อภิเดช วันนี้รกเป็นพิเศษ ปีใหม่ไม่รกแล้ว กับงานสนุกๆ ในปี 2550 โต๊ะรกๆอย่างนี้แหล่ะที่ใช้ทำงานทุกวัน ส่วนใหญ่จะใช้โต๊ะตัวเล็กข้างโต๊ะหน้ากระจก เพราะความสูงพอดีกับร่างกายทำให้ทำงานได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย