๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

คำสั่งที่มักจะลืม

วันนี้เจอคำสั่งที่ลืมบ่อยๆ เลยมาบันทึกไว้กันลืม คำสั่งสร้างลิงค์นั่นเอง
ln -s /home/sss/public_html /var/www/html/new_ss
เป็นการสร้างลิงค์จาก public_html ของ sss โดยใช้ชื่อใหม่ว่า new_ss ใน /var/www/html
ไม่ได้ชอบลืม แต่ลืมทั้งๆที่ไม่ชอบ
เฮ้อ !!!