๙ มิถุนายน ๒๕๕๐

เมื่อติดตั้ง Beryl แล้วไม่ทำงาน

วันนี้เข้าไปหาวิธีการแก้ไขถ้าติดตั้ง beryl แล้วไม่ทำงาน พบที่ http://thitipat.wordpress.com/2007/04/11/install-berylaiglx-intel-i915-ubuntu-610-edgy-eft/
เขาบอกว่าอย่างนี้
เปิดเทอร์มินอลแล้วพิมพ์
glxinfo | grep direct
ถ้าเขาทำงานปกติจะแสดงคำตอบว่า
direct rendering: Yes
แต่ถ้าเป็น No ต้องตรวจสอบด้วยคำสั่ง
lsmod | grep 915
เขาบอกว่าผลลัพธ์ น่าจะเป็นทำนองนี้
i915 21632 3
drm 74644 4 i915
tsdev 9152 0
เขาบอกว่าถ้ามีแต่บรรทัด tsdev ให้ไปแก้ไข xorg.conf (ต้องแบคอับไว้ด้วยนะ)
เข้าไปแก้ด้วยคำสั่ง
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

ที่​ Section “Device” ​ให้​ลองแก้ชื่อของ​ driver ​จาก​ i915 ​เป็น​ i815 ​แล้ว​ restart ​จาก​นั้น​ให้​กด​ Ctrl + Alt + F1 ​เพื่อ​เข้า​สู่​ text mode ​แล้ว​ใช้​คำ​สั่ง

sudo vim /etc/X11/xorg.conf

กด​ I ​เพื่อแก้​ไขข้อ​ความ

ไปที่​ Section “Device” ​แก้ชื่อ​ driver ​กลับมา​เป็น​ i915 ​ตามเดิม​แล้ว​พิมพ์ว่า

:write

(กด​ enter ​เพื่อ​ save)

:quit

(กด​ enter)

จาก​นั้น​ลอง​ restart ​เครื่องดู

ทั้งหมดนี้มากจากเว็บข้างต้น (เขียนไว้กันลืมเพราะบางครั้งที่ wordpress ก็เข้าไม่ได้ คนเยอะ)