๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

คำสั่ง ln

วันนี้ได้พบกับมือโปร ลินุกซ์ อาจารย์ทนงศักดิ์ ได้ความรู้เรื่องการเขียนลิงค์
อาจารย์บอกว่า ใช้คำสั่งนี้ก็ได้ ง่ายกว่า
ln -s /home/user new_name
อยากจะทดลองใช้ แต่ไม่มีเครื่องสำหรับทดลอง คงต้องลงทุนซื้อเครื่องอีกแล้ว ปีที่แล้วก็ลงทุนซื้อเครื่องซัมซุงมาทดลองและอบรมลินุกซ์ซิสให้โรงเรียน ปีนี้ไม่รู้จะต้องซื้อเครื่องอะไร (ลงทุนเองอีกแล้ว)