๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

MySQL Server บน Ubuntu6.06

อาทิตย์ก่อนไปอบรมที่บางกอก ตอนอาบน้ำคิดได้ว่าการทำบล็อกแบบง่ายๆอาจจะใช้ความสามารถของกระดานข่าวมาทำได้ อีกอย่างมีสมาชิกที่เว็บเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนโดยใช้ ICT ที่เว็บเลยคิดว่าน่าจะทดลองปรับประยุกต์เว็บบอร์ดนำมาทำกิจกรรมการเรียนการสอนบ้าง
วันนี้เลยดาวน์โหลดเว็บบอร์ดมาทดลองแก้ไขดู แต่จะทดลองเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลอยู่คงจะวุ่นวาย
จึงทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวที่ใช้งานประจำดีกว่า (ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Ubuntu 6.06)
เว็บบอร์ดจะทำงานได้ก็เฉพาะบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ดังนั้นเครื่องโน๊ตบุคตัวที่ใช้ทำงานอยู่นี้จึงต้องทำให้กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ (ค่อนข้างใจร้ายกับเครื่องมากพอสมควร) การติดตั้งระบบที่จะทำให้ทุกอย่างทำงานได้ มีขั้นตอนทำอย่างนี้ (ต้องเขียนไว้เพราะลืมแล้ว ตอนนี้มาฟื้นความจำ เดี๋ยวลืมอีก)
1.ติดตั้ง Apache2 (ขั้นตอนนี้คือการทำให้เครื่องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์)
2.ติดตั้ง php5 (เพื่อให้เครื่องใช้ภาษา phpได้)
3. ติดตั้ง MySQL Server (ทำให้เครื่องเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์)
4. ติดตั้ง MySqlAdmin (เพื่อใช้ทำงานกับฐานข้อมูลในรูปแบบคำสั่ง)
5.ติดตั้ง phpmyadmin (เพื่อใช้ในการทำงานกับฐานข้อมูลในรูปแบบกราฟิก)
ทุกอย่างสามารถติดตั้งได้โดยใช้ synaptic การติดตั้งทำได้ไม่ยุ่งยาก
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://ubuntuguide.org/wiki/Dapper
(ตรงนี้ลืมประจำต้องเซิร์สหาทุกทีเลย เขียนไว้แบบนี้คงไม่พลาดอีก)