๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

การติดตั้ง Beryl

ไม่กล้าติดตั้ง beryl เพราะเท่าที่อ่านเว็บบอร์ดมักจะพบคำถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเท่าที่พบก็มักจะเป็นบน ubuntu 6.06 วันนี้ใช้เครื่องที่ติดตั้ง ubuntu 6.10 เลยตัดสินใจติดตั้ง beryl เพราะเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอน (เครื่องไม่ได้ใช้ nVidia) ขั้นตอนมีดังนี้
1.เพิ่มแหล่งข้อมูลต่อที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์ source.list โดยเปิดเทอร์มินอล แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
sudo gedit /etc/apt/source.list
2.เพิ่มแหล่งข้อมูลดังนี้
deb http://ubuntu.beryl-project.org/ edgy main
deb-src http://ubuntu.beryl-project.org edgy main
3.บันทึกแล้วปิดโปรแกรม gedit
4.เปิดเทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด GPG key เพื่อให้สามารถติดต่อกับแหล่งข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O - | sudo apt-key add -
5.อับเดดระบบให้เจอแหล่งข้อมูล โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเทอร์มินอล
sudo apt-get update
6.ติดตั้ง beryl โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้บนเทอร์มินอล
sudo apt-get install beryl
7.ติดตั้ง theme ของ beryl ด้วยคำสั่งต่อไปนี้บนเทอร์มินอล
sudo apt-get install emerald-themes
แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้ว..เฮ้อ ได้เอฟเฟค หน้าต่างแบบสวยๆไว้ใช้งานแล้ว