๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

Ubuntu linux กับ GD

วันนี้โทรศัพท์คุยกับพี่ไพฑูร ที่กำแพงเพชร พี่แนะนำ sBlog จึงได้ไปทดลองใช้งานที่ http://opensourcecms.com เพื่อทดลองใช้ก่อนการติดตั้ง
พบว่าตรงใจเลย อีกอย่างตอนนี้มีคนพัฒนาเป็นภาษาไทยแล้ว ทำให้ไม่ต้องมานั่งแต่งโค๊ตเหมือนที่เคยทำกับ Angleline เมื่ออ่านวิธีใช้พบว่าต้องติดตตั้ง GD จึงจะทำงานได้สมบูรณ์ เพราะมีการย่อภาพให้ด้วยตอนอับโหลด
การทดลองเริ่มขึ้นบน ubuntu 6.06 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GD
คำถามที่มีในใจตอนนั้นคือ GD ติดตั้งกันยังงัย
ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตได้คำตอบว่า GD ที่ติดตั้งบน ubuntu ใช้ชื่อว่า php5-gd
รู้อย่างนี้แล้วจึงทำการติดตั้งโดยใช้ synaptic
(ไม่โปรเลย เพราะโปรเขาจะใช้คำสั่ง)
$ sudo apt-get install php5-gd
หลังจากนั้นจึง Restart Apache ด้วยคำสั่ง
# sudo /etc/init.d/apache2 restart

ติดตตั้งโดยใช้ synaptic รู้สึกว่าจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ 2 ไฟล์ด้วยกันแต่จำชื่อไม่ได้

แต่ทุกอย่างก็ OK