๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

การปรับขนาดของภาพด้วยgThumb

วันนี้มีคำถามในใจอยู่ว่าเมื่อจับภาพหน้าจอได้แล้วภาพที่ได้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วจะปรับขนาดให้เล็กลงได้อย่างไร (ขนาดที่ว่านี้คือขนาดของไฟล์และขนาดของภาพที่มีสัดส่วนแปรผันไปด้วยกัน) พอดีครูเปิ๊ลดาวน์โหลด ubuntu 6.10 ได้สำเร็จเลยต้องไปชื่นชมหน่อยแล้วได้ทดลองใช้เห็นว่ามีเพคเกจต่างๆเพิ่มมากขึ้น คงถึงคราวต้องเปลี่ยนเป็น 6.10 บ้างแล้ว คำถามที่ยังติดอยู่ในใจคือปรับขนาดภาพทำอย่างไร ทุกครั้งที่จะดูภาพมักจะดับเบิลคลิกที่ภาพจึงไม่เห็นเมนูของการปรับขนาดภาพ จึงต้องเปลี่ยนนิสัยการเปิดภาพโดยใช้วิธีการเปิดภาพโดยใช้โปรแกรม gThumb (อาจใช้วิธีการคลิกขวาก็ได้)แล้วจะพบหน้าต่างต่อไปนี้

ที่แถบคำสั่งจะพบเมนู รูปภาพ คลิกที่นี่เมนูจะคลี่ออกมาดังภาพ

เมื่อคลิกที่แถบคำสั่ง ปรับขนาด จะพบกล่องโต้ตอบ ให้เราแก้ไขขนาดได้ตามต้องการ ดังภาพต่อไปนี้

..ปล่อยให้เป็นเส้นผมบังภูเขาอยู่ซะนาน
เกือบถามบนเว็บบอร์ดแล้วเชียว