๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

GNUmeric บน Ubuntu

ติดตั้ง GNUmeric หลายวันแล้วโดยใช้ Synaptic ติดใจ GNUmeric มาตั้งแต่ติดตั้งอยู่บนลินุกซ์ทะเล 4.1a วันนี้ได้ทดลองใช้ GNUmeric อีกครั้งด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้น คิดถึงคุณครูที่หลายๆคนยังใช้วินโดวอยู่แต่ยังกล้าๆกลัวๆกับการมาใช้ลินุกซ์ เพราะกังวลใจอยู่หลายเรื่อง วันนี้เลยเอาโปรแกรม GNUmeric มาเขียนเล่นๆพอสังเขปว่าโปรแกรมนี้ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียนได้ เช่น ใช้ในการยืนยันความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริง ด้วยการทดสอบค่า ที (T-Test) ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เปิดโปรแกรม GNUmeric

กรอกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

คลิก Tools>statistic Analysis>Two Means>Pair Sample :T-Test..
เลือกข้อมูลคะแนนก่อนเรียนลงบนช่องบนโดยแดรกข้อมูลชุดก่อนเรียน
เลือกคะแนนหลังเรียนโดยแดรกชุดข้อมูลหลังเรียนในช่องล่าง
ข้อมูลตัวอย่างมีการเลเบล(เขียนหัวช่องเก็บข้อมูล) ก็ติ๊กช่องเลเบลด้วย

แล้วคลิกปุ่ม ตกลง ผลการวิเคราะห์จะออกมาทันทีทันใดเลย

เป็นอันว่า ใช้ได้ดีเหมือนเดิมเลย แล้วเดี๋ยวคอยใช้บนทะเล 8 อีกที
วันนี้เขียนคู่มือ NVU และ The GIMP เสร็จพอดี
เอาแบบง่ายๆ ให้คุณครูเขาใช้ พร้อมกับจะแจก Opensource ไปด้วย
ถึงแม้จะเป็นแบบง่ายๆ แต่ก็มีความสุขนะที่เขียนได้สำเร็จซะที
นี่หล่ะนะ ความสุขหาได้ทุกที่จริงๆ