๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

การftpผ่านport21บนsis5.0

การ ftp ผ่านพอร์ต 21 ขั้นตอนมีดังนี้
1. เพิ่มพอร์ต 21
2. แก้ไขไฟล์ /etc/sysconfig/iptables-config
บรรทัดที่แก้ไข
IPTABLES_MODULES=""
แก้เป็น
IPTABLES_MODULES="ip_nat_ftp"