๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

บ้านในวันนี้


บ้านในวันนี้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น
มีต้นไม้เยอะๆ บ้านจะเย็นขึ้น
เดือนเมษาปกติอากาศจะร้อน
ปีนี้จะมีร่มเพิ่มขึ้น
ปีหน้า ป่ารอบบ้านจะมีมากขึ้น
บ้านเราจะเย็น ในรูปมีแดงกับนุ่น แคร์เป็นคนถ่ายรูปให้เลยไม่เห็นในรูป