๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วันเริ่มต้น

เริ่มต้นกับเว็บ Blogger วันที่ 12 พ.ย. 2549
ตั้งความหวังไว้ว่าจะใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บบันทึกประสบการณ์
และความทรงจำที่ดีๆ