๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

GNUmericกับวิจัยในชั้นเรียน

วันนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเขียนเรื่องการใช้ GNUmericกับการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสถิติที่ใช้เป็นแบบง่ายๆ เช่น ใช้คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)เป็นต้น ส่วนเรื่องการทดสอบค่าที (T-test)เขียนไว้แล้ว
เริ่มจากเปิดโปรแกรม GNUmeric แล้วกรอกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ โดยการคลุมเลือกช่องตาราง

เริ่มการวิเคราะห์ข้อมูล คลิกตามลำดับนี้
Tools>Statistical Analysis>Descriptive Statistic.. ตามรูปต่อไปนี้

หลังคลิกจะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูล หรือเลือกชุดข้อมูล แต่เราเลือกชุดข้อมูลแล้วตั้งแต่ต้น
ขั้นตอนนี้จึงแค่ ติ๊กที่ช่อง Labels ก็พอ แล้วคลิกตกลงเลย

หลังจากคลิกตกลงไม่ต้องรอเพราะโปรแกรมเขาคิดเร็วจริงๆ
ผลออกมายังงี้เลย

โปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส ใช้แล้วติดใจไม่ต้องหาโปรแกรมอื่นๆให้ยากเลย
และที่ดีที่สุดคือ ชอบใจก็แจกได้ให้คนอื่นได้ใช้งานโปรแกรมดีๆ ถ้าแก้ไขเป็นและได้โปรแกรมที่ดีขึ้นก็แจกให้เพื่อนๆได้ใช้ด้วย เหมือนกับใครทำอาหารอร่อยแล้วแจกสูตรให้เพื่อนบ้านได้มีความสุขกับรสอาหารนั้นๆด้วยกัน สังคมนี้เสรีและมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน