๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

สื่อคอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวไกล น่าตื่นเต้น น่าสนใจ สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาได้ดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่มีความทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์นี้
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก ครูทุกคนสามารถทำได้ เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับปูน ทุกปูน ไม่ว่าครูปูนไหนก็สร้างได้ ขอเพียงแต่ต้องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น โปรแกรมทุกโปรแกรมมีการสร้างให้ใช้งานง่ายอยู่แล้ว บางครั้งอาจต้องอาศัยหลายๆโปรแกรมประกอบกันบ้าง การทำงานบางอย่างก็ไม่ต้องทำแบบเรียงตามลำดับ ดังนั้นท่านต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าต้องการให้สื่อมีลักษณะอย่างไร และจะทำอย่างไรได้บ้าง มีทางเลือกให้ทำได้มากมาย บางทีท่านอาจค้นพบขั้นตอน เทคนิคพิเศษด้วยตนเอง น่าตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มทำทีเดียว
สำหรับคนที่ชอบทำตามขั้นตอนแบบเคร่งครัด อาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งล่ะครับ คงต้องนอกลู่นอกทางบ้าง เอาเป้าหมายเป็นสำคัญ
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเขาใช้โปรแกรมสำเร็จรูป บางครั้งอาจใช้หลายๆโปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อสักชิ้นหนึ่ง ดังนั้นต้้องเตรียมตัวก่อนสร้าง ทั้งเรื่องเนื้อหา เตรียมทรัพยากรทุกอย่างให้พร้อม เก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อย แล้วจึงสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อโดยเฉพาะเป็นขั้นตอนสุดท้าย
การนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ก็ต้องวางแผนให้ดีเหมือนกัน ต้องศึกษารูปแบบของการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดี รวมทั้งศึกษาพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเพื่อจะได้นำสื่อไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ