๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

การพัฒนาครูสร้างสื่อที่พรหมเจริญ

วันนี้นั่งทบทวนว่าเคยไปพาครูทำสื่อที่ไหนบ้างวันที่เท่าไหร่ นั่งตั้งนานยังคิดไม่ออกแต่แล้วความคิดหนึ่งก็แว๊บเข้ามา นี่คือความโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้เขียนบันทึกประจำวันไว้ที่นี่ ก็เลยใช้ในการทบทวนความหลังได้บ้าง จึงบันทึกต่อในวันนี้
วันที่ 14-16 พ.ค. 2550 ได้พาครูทำสื่อที่โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ได้สื่อ 13 ชิ้น ครบทุกคน แล้วก็เขียนเป็นแผ่น CD-ROM ไว้แล้ว พร้อมทำรายงานเป็นบันทึกการเดินทางไว้อีกฉบับ