๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

Ksnapshot บน Ubuntu 6.06

หลังการติดตั้ง Ubuntu 6.06 และติดตั้ง inkscape 0.44 เพิ่มเติมแล้วสิ่งที่อยากได้ต่อมาอีกคือ Ksnapshot โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่น่าใช้อีกโปรแกรมหนึ่ง สามารถเลือกจับภาพหน้าจอได้หลายแบบ เอาไว้ใช้งานเขียนเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เหมาะมากที่ครูจะติดตั้งไว้ในเครื่องเพื่อใช้เขียนคู่มือการใช้งานโปรแกรมหรือเก็บภาพหน้าจอเพื่อประกอบเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ต่างๆ สำหรับโรงเรียนที่นำลินุกส์ไปใช้ในโรงเรียนนะครับ ผมเห็นว่าการมีโปรแกรมหลายๆแบบไว้ให้นักเรียนได้ใช้ก็ดีนะครับ
การติดตั้งโปรแกรมใช้ Synaptic ครับง่ายดี ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า Ubuntu รวมทั้งลินุกส์อื่นๆ การติดตั้งโปรแกรมง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นเพียงแค่ต่ออินเทอร์เน็ต ทุกอย่างก็ OK สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆได้นับไม่ถ้วน ดี แถมด้วยความเสรี และ ฟรี