๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

Quiz Maker version 2.0

วันนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับสร้างแบบทดสอบไว้ใช้บนเครือข่าย ทดลองติดตั้งบนเครื่องแล้วพบว่าใช้งานง่าย ผลออกมาดีพอสมควร ถึงไม่สวยเท่าไหร่ก็ตาม แต่ว่าการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อยากจะให้โปรแกรมนี้มีเวอร์ชั่นภาษาไทย จึงทำการแก้ไขโปรแกรม แก้ไขไปได้เกือบครึ่งแล้ว แต่ติดว่า เจ้าของเดิมเขาไม่ได้เขียนชื่อผู้ทำไว้ เลยต้องสืบค้นเพื่อหาต้นตอ ครั้นจะยึดเป็นของตนเองก็กระดาก จึงสืบค้นไปเรือยๆ พบว่ามาจากเว็บ http://home.alltel.net/webmaster06/ เขาเอาไว้สร้างคำถามเกี่ยวกับแฮรี่พอตเตอร์ แก้ไขเสร็จเมื่อไหร่จะให้คุณครูเขาทดลองใช้แทน hotpotato