๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ

วันนี้ปรับแต่งโปรแกรม Quiz Maker2.0 สำหรับการใช้งาน (คิดว่าจะปรับแต่งแค่พอใช้งานได้) ตอนนี้ทำไฟล์สำหรับการติดตั้งได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน กะว่าจะแจกให้เพื่อนๆได้นำไปใช้สร้างแบบทดสอบออนไลน์ และจะทำคลิกเคาเตอร์ไว้บริการฐานข้อมูลการคลิกให้ครูเป็นบริการเสริม ตอนนี้ต้องศึกษาสคริปต์ต่อไปอีกหน่อยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองจะได้เก่งๆ