๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

Ubuntu 7.04 ออกตัวทดลองแล้ว

เมื่อวานเข้าเว็บ Ubuntuclub แล้วเจอข่าวให้ดาวน์โหลด Ubuntu 7.04 "Feisty Fawn" ทดลองใช้งาน
เขาได้ให้ความหมายไว้ว่า "Feisty Fawn" หมายถึงกวาง 7.04 เขาว่ามาจาก 2007 และ 04 คือ เดือน 04
หรือเมษายน สรุปก็คือ ได้ทดลองใช้ก่อนเวอร์ชั่นจริงจะออก เกือบ 5 เดือน
ดาวน์โหลดจากลิงค์
http://cdimage.ubuntu.com/cdimage/releases/feisty/herd-1/feisty-desktop-i386.iso
วันพรุ่งนี้จะใช้เครื่องที่สำนักงานดาวน์โหลดตั้งแต่เช้าเลย คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง
เหมือนรุ่นก่อนๆ