๗ ธันวาคม ๒๕๔๙

การติดตั้งฟอนต์วินโดว

เป็นอันว่าต้องเสียความบริสุทธิ์แล้วเพื่อให้ปริ้นต์ได้
คงเพียงระยะเวลาที่ยังแก้ไขปัญหาการปริ้นต์ไม่ได้เท่านั้น
ถ้ามีสมาชิกแก้ปัญหาได้คงไม่ต้องใช้วิธีนี้
ขั้นตอนการทำงาน ตามลำดับดังนี้
1.คัดลอกฟอนต์ของวินโดวจาก c:\WINDOWS\Fonts เก็บไว้ก่อน
2.ทำงานบนเทอร์มินอลโดยแปลงร่างเป็น root เพื่อสามารถเข้าใช้งานในส่วนสำคัญได้ ด้วยคำสั่ง
$sudo su - ผลคือ จะได้ root shell #
3. ตอนนี้ต้องรู้ไว้ว่าฟอนต์ของ ubuntu เก็บไว้ที่ /usr/share/fonts
เข้าไปทำงานอยู่ในโฟลเดอร์นี้โดยใช้คำสั่ง
# cd /usr/share/fonts
4.สร้างไดเรคทอรีสำหรับเก็บไฟล์ฟอนต์ ในที่นี้ใช้ชื่อว่า windows ด้วยคำสั่ง
#mkdir windows
5.คัดลอกฟอนต์วินโดวมาเก็บไว้ที่นี่ เนื่องจากเตรียมไฟล์ฟอนต์ไว้ที่บ้านของตัวเองในโฟลเดอร์ fwinเลยใช้คำสั่งอย่างนี้ #cp /home/....../fwin/ชื่อไฟล์ /usr/share/fonts/windows
(ความจริงตรงชื่อไฟล์ใช้* ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่อย่าดีกว่าฝึกไว้จะได้ชำนาญ)
คัดลอกจนครบ แล้ว ls ดูเพื่อความแน่ใจ
6.ใช้คำสั่ง #mkfontdir
แล้วตรวจสอบโดย ls ดูจะพบไฟล์ fonts.dir
7.ถอยหลังขึ้นไปหนึ่งขั้นด้วยคำสั่ง #cd ..
ls ดูจะพบไฟล์ชื่อ fonts.cache-1
เปิดไฟล์นี้มาแก้ไข โดยคำสั่ง #pico fonts.cache-1
เติมคำต่อไปนี้ไว้ที่บรรทัดสุดท้าย
"windows" 0 ".dir"
เซฟไฟล์
8. ใช้คำสั่ง
#fc-cache -f -v
ต่อจากนั้นรอสักครู่ไม่รู้เขาทำอะไร
เพราะขั้นตอนทั้งหมดก็ลอกเขามา แต่ได้ผลจริงๆ
แค่นี้ก็เรียบร้อยใช้งานได้