๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

เริ่มต้นกับ ubuntu 6.10

วันนี้ ติดตั้ง ubuntu 6.10 ใหม่บน P III 933 RAM 128 ตัวเดิม เพราะเปิด Edubuntu 6.06 ขึ้นมาแล้วมีปัญหาตอนอับเดด พอรีสตาร์ตเครื่องแล้วมีปัญหาเปิดไม่ขึ้น เครื่องคงแก่เกินไป หรือแรมน้อยเกินไป เลยเปลี่ยนไปลง Ubuntu 6.10 ตั้งแต่เช้า ก็ยังทำไม่ได้เพราะใจร้อน ช่วงเที่ยงครูเปิ๊ลโทรไปคุยด้วยเลยสอบถามปัญหา พบว่าเคยเจอปัญหาเหมือนกันที่ลงไม่ผ่านกับเครื่องที่มีแรมขนาดนี้ แต่จะไม่เกิดขึ้นถ้าใช้แรมมากกว่านี้ กลับมาจากไพรบึงเลยเพิ่มแรมเป็น 256 ก็สามารถติดตั้งได้ราบรื่นแต่ไม่สามารถติดตั้งผ่านระบบ text ได้ สมมติฐานอาจเป็นเพราะ HD ไม่ดีก็ได้จึงทำการแบ่งพาร์ติชั่นใหม่ แบ่งเป็น 3 พาร์ติชั่น แยกพาร์ติชั่นบ้านไว้ต่างหาก วิธีนี้ผ่านได้
แต่ไม่รู้ว่าใช้เวลาไปเท่าไรเพราะขั้นตอนติดตั้งก็ทิ้งเครื่องไว้ให้ติดตั้งเอง แล้วออกไปเดินเล่นรอบๆบ้าน ขนาดบ้านตัวเองยังไม่ค่อยได้เดินออกมานอกประตูบ้านเลย วันนี้พิเศษได้เดินรอบบ้าน กลับมาจึงเริ่มเปิดเครื่องใหม่ ....ใช้ได้ดีแล้วตอนนี้