๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙

กลับไปเป็น Edubuntu 6.06

กลับไปใช้ Edubuntu 6.06 อีกแล้ว เพราะ Ubuntu 6.10 บูตช้า ใจร้อนไม่อยากคอย
(ตอนติดตั้งก็มีปัญหาบ้าง คงเป็นสาเหตุ)
การติดตั้งครั้งนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการแบ่งพาร์ติชั่นจากการ install บน Text mode
การติดตั้งครั้งนี้ไม่พบปัญหาอะไร ราบรื่นมากและใช้เวลาน้อย เครื่อง P III 933 RAM 256
คงจะยืดอายุให้ยาวนานขึ้น ระยะเวลาแค่ 2 วัน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง Edubuntu 6.06 และ Ubuntu 6.10
ปัญหายังอยู่ที่การแสดงผล Firefox ์ คงต้องตามแก้ทุกยูสเซอร์
ใช้แบบหลายยูสเซอร์ให้เด็กๆเปลี่ยนเองคงยาก ให้ใช้อย่างเดียวไปก่อนแล้วค่อยแนะนำการจัดการทีหลัง
Edubuntu 6.06 แก้ไขเรื่อง Firefox ได้แล้ว ทำตามขั้นตอนบนเว็บที่เขียนไว้แล้ว
system>Administrator>Language support >ภาษาไทย
ตอนเข้าระบบให้กำหนดภาษาเป็นภาษาไทยก็เท่านั้น
เรื่องแฟลชเพลเยอร์เดี๋ยวนี้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นแล้ว
ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องติดตั้งเอง