๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

สร้างบทเรียนบนเว็บที่สวงษ์วิทยาคม


วันนี้ไปร่วมทำงานกับ อาจารย์สมปอง เอมรัตน์ เพื่อพาครูสร้างบทเรียนบนเว็บ หลายๆคนไม่เคยมีพื้นฐานด้านการเขียนเว็บมาก่อนแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี แม้หลายคนจะเคยชินกับการใช้เวิร์ดที่ดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อเปิดมาแก้ไขก็ตาม ก็พยายามเปลี่ยนความเคยชินกับการทำงานแบบดับเบิลคลิกไฟล์ ไปเป็นคลิกขวา แล้วเลือกโปรแกรมสำหรับทำงาน สับสนบ้างกับโปรแกรมอ่านอย่างเดียวกับโปรแกรมสำหรับแก้ไขเว็บ ฝึกอีกนิดก็ใช้ได้แล้ว

วันนี้ทุกคนทำได้ จากจำนวนคน 8 คน ที่ไม่ได้เตรียมเนื้อหามาเลย ก็สามารถสร้างสื่อต้นแบบได้ 8 เรื่อง ภาพบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขไม่ยอมกินข้าวกินปลา นี่แหล่ะเสน่ห์ของการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์