๓ ตุลาคม ๒๕๕๐

ntfs-config บน Kubuntu

วานนี้ทดลองติดตั้ง Kubuntu 7.04 บนเครื่อง celeron 1.4 ใช้แผ่น alternate cd ที่ดาวน์โหลดมาใหม่ แล้วติดตั้ง ntfs3g และ ntfs-config หลังการติดตั้้งทดลองรันดู ยังงัยก็ไม่ทำงาน เอาหล่ะทีนี้จะทำยังงัย เพราะไม่เคยใช้ KDE เลย จึงเสาะหาวิธีแก้ไข (นี่แหล่ะการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) แล้วพบว่า ntfs-config เขาไม่เหมาะกับ kde ต้องรันจากคำสั่ง kdesu ntfs-config จริงอย่างที่เขาว่า ตอนนี้สำเร็จแล้ว คือต้องเปิด konsole แล้วพิมพ์ kdesu ntfs-config จึงจะสามารถสั่งงานได้