๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

การ์ตูนกับการเรียนรู้

เป็นที่ทราบกันดีว่า การ์ตูนอยู่คู่กับเด็กมาช้านาน (ใช้ศัพท์ซะ อู้ฮู้) แต่ไม่รู้นานซักเท่าใดแล้ว และรู้ว่าเด็กทั้งหลายมักวาดภาพเป็นก่อนที่จะเขียนหนังสือเป็นซะอีก ตัวเองตอนนี้แก่แล้วก็ยังชอบการ์ตูนอยู่นะ ถ้ามองประวัติศาสตร์ (ก็โบราณนั่นแหล่ะ) พบว่าเขาใช้ภาษาภาพในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ เล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆด้วย เช่น ประเทศที่มีปิรามิด (ประเทศเขาทันสมัยมาก ขึ้นต้นด้วย อี ) ประเทศจีน (เขาว่าภาษาจีน เป็นภาษาสัญญลักษณ์)
ตอนนี้เลยอยากเอาการ์ตูนเข้าโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียนอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ความรู้ ได้แง่คิด และได้กระบวนการทำงาน พร้อมทั้งได้ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
การทดลองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในโรงเรียนเริ่มที่โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลในวันเสาร์โดยทำงานร่วมกับครูธนรัตน์ การทำงานเริ่มโดยครูธนรัตน์ให้ผู้เรียนได้ดูหนังสือการ์ตูน (เด็กชอบมากเลย หนังสือการ์ตูน) แล้วให้นักเรียนลองเขียนเรื่อง (การ์ตูน 4 ช่อง)(การ์ตูนถ้ามีการนำเสนอเป็นช่องๆ เขาจะเรียกว่า โคมิค :comic กิจกรรมวันนั้นเลยใช้ชื่อว่า comic in classroom) หลังจากที่นักเรียนวาดภาพประกอบเรื่องเสร็จแล้ว จึงนำภาพที่นักเรียนวาด นำไปตกแต่งในคอมพิวเตอร์ (เรียกได้ว่า ตอนนี้งานศิลปะ กับเทคโนโลยีได้มาพบกันแล้ว) โปรแกรมที่ใช้คือ The GIMP (โปรแกรมตกแต่งภาพประเภท Opensource) หลังจากตกแต่งภาพแล้ว จึงทำหนังสือการ์ตูนด้วยโปรแกรม comic book creator รุ่นทดลองใช้้