๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

บังคับปิดโปรแกรม

โปรแกรมบางครั้งก็อาจดื้อ หรือเข้าเว็บบางเว็บอยากจะปิดแต่เว็บนั้นไม่ยอมให้ปิด พยายามจะให้เราคลิกยอมรับอะไรซักอย่าง แบบนี้ต้องใช้กำลังกัันหน่อย โดยบังคับปิดซะเลย ถ้าเป็น Ubuntu ก็สามารถติดตั้ง ตัวบังคับปิดไว้บนพาเนลได้ แต่สำหรับ Kubuntu หายังไม่เจอ แต่มีบล็อกหนึ่งบอกว่า ให้กดแป้น Alt+F2 เพื่อพิมพ์คำสั่ง xkill หลัังจากพิมพ์คำสั่งแล้วจะมีเครื่องหมายกระโหลก กระดูกไขว้ อยากบังคับปิดโปรแกรมตัวไหนก็นำไปคลิกที่โปรแกรมนั้น วิธีนี้เขาว่าใช้ได้ทั้ง ubuntu และ kubuntu