๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

โปสเตอร์ในชั้นเรียน

วันนี้ได้รับการบ้านเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพขนาดใหญ่จากเพื่อนศึกษานิเทศก์ด้วยกันที่ต้องการพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ด้วยกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกันเป็นภาพขนาดตามต้องการ เพื่อความประหยัดที่ไม่ต้องไปจ้างร้านพิมพ์ให้ ความจริงก็เคยเห็นน้องๆเขาใช้โปรแกรม Phjotoshop ทำแต่เราดันไม่มีโปรแกรมนี้เพราะใช้ลินุกส์ จะมีก็เพียง the GIMP แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักแสวงหา จึงเสาะหาโปรแกรมได้มา 3 โปรแกรม คือ
Posteriza จาก http://www.posteriza.com/ เป็นโปรแกรมฟรีที่ใช้งานได้ดีสามารถแทรกข้อความบนรูปภาพได้
Posterazor จาก http://sourceforge.net/ ค่ายนี้เป็น Opensource ฟรี ดี แจกจ่ายได้ โปรแกรมนี้พิเศษกว่าใครๆ คือจะสร้างไฟล์ pdf มาให้ดังนั้นไฟล์ที่ได้จึงสามารถนำไปพิมพ์กับเครื่องอื่นๆได้ด้วย
Poster Printer จาก http://sourceforge.net/ ก็เป็น Opensource อีกตัวที่ดี โปรแกรมนี้ต่างจาก 2 โปรแกรมแรก เพราะ2 แบบแรกต้องใช้ไฟล์ภาพในการทำงาน แต่โปรแกรมนี้สามารถพิมพ์ได้จากเอกสารทุกรูปแบบทั้ง openoffice.org หรือรูปภาพก็ได้ เขาจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นปริ้นเตอร์ สามารถพิมพ์เอกสารให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติได้ โปรแกรมนี้น่าสนใจ ครูสามารถสร้างเอกสารความรู้ขนาดใหญ่ ราคาย่อมเยาว์มาให้ความรู้นักเรียนได้ไม่ยากเลย แบบนี้ต้องสะสม แต่ก็กลัวลืมไปว่าเคยเห็นที่ไหน ต้องบันทึกไว้ที่นี่กันลืม