๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ติดตั้ง Ubuntu 10.04 LTS

ติดตั้งและทดลองใช้ Ubuntu 10.04 LTS ใช้ได้ดี เอาเฉพาะที่พอใจก่อน อันแรกคือ บู๊ตได้เร็วมากเมื่อเทียบกับ 8.04 LTS ที่ใช้ได้ดีมาก ไม่ยอมเปลี่ยนถึงแม้จะมีรุ่น 8.10/9.04/9.10 ออกตามหลังมาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยน ยังคงใช้รุ่น 8.04 มาโดยตลอดไม่ยอมเปลี่ยน แต่วันนี้ได้ทดลองใช้ 10.04 LTS รู้สึกโดนใจ เรื่องเอฟเฟค เหมือนเดิม แต่ Compiz ยังไม่ถูกใจตรงที่กล่องไม่มีรูปปิดด้านล่าง ปรับลูกไฟไม่ได้ แต่ยังมีข้อสงสัยอีกอย่างรุ่นนี้ไม่มี The GIMP มาด้วยหรืออย่างไร โปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ The GIMP/Audacious/ gthumb/gftp/Open Office.org Base/Open Office.org - ogl trans อันนี้ชอบมากตั้งแต่อยู่ใน oo.org รุ่น 2.4 /Inkscape/ นอกนั้นก็เหมือนเดิม ใช้ได้ดีเหมือนเดิม คงตกลงใจใช้รุ่นนี้แทน 8.04 LTS ที่ใช้อยู่