๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ปรับขนาดรูปภาพด้วยการคลิกขวาบน Ubuntu

ลืมทุกทีเลย..ว่าจะติดตั้งเพคเกจสำหรับย่อภาพโดยการคลิกขวาบน Ubuntu วันนี้ติดตั้งซะทีบน Ubuntu 10.04 LTS ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ใหม่ๆจากเดิม Ubuntu 8.04 LTS ซึ่งใช้งานดี (ใช้มาตั้ง 2 ปี โดยไม่ปรับรุ่น ก็เพราะชอบ) อาทิตย์ก่อนเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็ยังติดตั้งเพคเกจที่ชอบๆยังไม่หมดวันนี้ติดตั้ง nautilus-image-converter โดยใช้ synaptic ทำให้คลิกขวาแล้วปรับขนาดของภาพได้ง่ายๆ...สุดยอดไปเลย
การติดตั้งทางเทอร์มินอลใช้โค๊ด
sudo aptitude install nautilus-image-converter